Všeobecné obchodné podmienky pre maloobchod a konečného spotrebiteľa

MONT-ALU s. r. o. so sídlom Vrádište, 269, 908 49
IČO/DIČ/IČ DPH: 36 258 474/
zast.: Pavol Špetta – konateľ spoločnosti

bankové spojenie: UNICREDIT BANK, a. s.

IBAN: SK43 1111 0000 0013 8206 6009

spoločnosť zapísaná : v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,

Oddiel: Sro, Vložka č.:14610/T

týmto prehlasuje, že na dodávané výrobky/tovar poskytuje za splnenia nižšie uvedených podmienok záruku 5 rokov za podmienok platenia každoročného servisu. ( Na sklá sa predĺžená záruka nevťahuje).

Ročný servis zahŕňa 1x ročne tieto úkony:

Pre Zastrešenie bazéna - kontrolu kladiek, aretácii, tesnení, dverí, čistenie koľajiska:

Cena:=300.-€ s DPH

Pre Zimné záhrady - kontrola zámkov, zaisťovacích mechanizmov, nastavenie kladiek, čistenie žľabu, kontrola a čistenie odtokov koľajiska, zasklenia a vizuálna kontrola tmelov prípadné pretmelenie: Cena:=400.-€ s DPH

Pre Pergoly - čistenie žľabu a kontrola odtokov, vizuálna kontrola tmelov prípadné pretmelenie: Cena:=200.-€ s DPH

Pre Zasklenie - nastavenie kladiek, čistenie koľajiska, kontrola odtokov a vizuálna kontrola tmelov, prípadné pretmelenie: Cena:=200.-€ s DPH

Pre Ploty, brány, bránky - jednorazový poplatok vo výške:=500.-€/ 5 rokov záruka na konštrukciu, kovanie, motor, atď. 

Ročný servis sa vykonáva len v jarných a jesenných mesiacoch po telefonickej dohode termínu.Vrádište, dňa 1.6.2024

Máte zájem o naše produkty ?

Rádi vám zodpovíme všechny vaše dotazy a připravíme cenovou nabídku na míru.
Neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím našeho formuláře.

1
Vaše údaje

2
Vyberte produkty, o které máte zájem

3
Napište svůj vzkaz

4
Nahrajte fotografie místa montáže

Odesláním potvrzujete, že jste si přečetli podmínky zpracování. ochrany osobních údajů.